Wanneer een dierbare van u overlijdt, is het belangrijk om de zaken goed op orde te hebben. Daarom is het belangrijk dat u snel een overzicht heeft van de financiële zaken van de overledene. Dit voorkomt het oplopen van onnodige kosten bij een overlijden. Wij helpen u graag onderstaande zaken in kaart te brengen en te regelen.

Automatische betalingen

Vrijwel iedereen heeft één of meerdere abonnementen of lidmaatschappen. Ook hebben de meeste mensen één of enkele automatische betalingen ingesteld. Na het overlijden van een naaste, moeten deze zaken afgehandeld worden door de nabestaanden. Abonnementen en lidmaatschappen moeten waar mogelijk zo snel mogelijk worden stopgezet. Dit voorkomt onnodige kosten en eventueel pijnlijke situaties. Elke organisatie heeft namelijk zijn eigen regels en voorwaarden bij het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Dit zoeken wij graag voor u uit.

Breng alle kosten in kaart bij een overlijden

De eerste stap in het afhandelen van lopende zaken is het in kaart brengen van alle abonnementen, lidmaatschappen en automatische ingestelde betalingen van de overledene. Is er een overzicht van alle abonnementen, lidmaatschappen en vaste betalingen van de overledene? Dan kunnen de verschillende verenigingen, clubs en bedrijven benaderd worden voor opzegging. Indien u hier hulp bij nodig heeft, brengt Nabestaandenservice alles in kaart. Wij zullen bijvoorbeeld zorgen dat eventueel lopende lidmaatschappen worden opgezegd. Zo voorkomt u onnodige kosten. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.